Choď na obsah Choď na menu
 


          Vítame vás na stránke materskej školy, ktorá sídli na Jiráskovej ulici 25 v Trnave. MŠ je súčasťou právneho subjektu Základnej školy s materskou školu Ulica Maxima Gorkého 21 Trnava v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava. Materská škola je klasická sídlisková MŠ, ktorá je situovaná medzi výškové obytné domy. V blízkosti je komplex obchodov a  malého trhoviska, ale aj pásmo záhradiek s množstvom ovocných stromov, ktoré poskytujú v okolí zeleň.

 
     MŠ má 4 triedy, ktoré navštevuje 83 detí a poskytuje celodennú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť deťom vo veku od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Tiež poskytuje deťom aj možnosť poldenného pobytu na žiadosť rodičov.
 

     Odborná pedagogicko- vzdelávacia činnosť je zabezpečená 8 učiteľkami. Prevádzku zabezpečuje aj 7 prevádzkových pracovníčok (3 upratovačky, 3 kuchárky a vedúca škol. jedálne).

 
     V edukačnom procese sa zameriavame na zdravý životný štýl, pozitívny vzťah k pohybovým aktivitám a taktiež podporujeme tvorivý potenciál dieťaťa prostredníctvom estetických aktivít. Rešpektujeme individuálne potreby, záujmy a postoje dieťaťa a rozvoj jeho osobnostného potenciálu. Preferujeme zmyslové vnímanie ako základ všetkého prirodzeného poznávania.
 

Zástupkyňa riad.školy pre MŠ:    

                          Mgr. Zuzana Škultétyová 

 

Pedagogické zamestnankyne:
  
Mgr. Gabriela Hettešová

 

Bc. Dáša Kupčíková

 

  Lucia Sabová

 

            Barbora Dekrétová

 

            Viktória  Mucsková

 

      Mgr. Patrícia Zacharová   

      

   Mgr. Lenka Valentínová