Choď na obsah Choď na menu
 


Budete mať prváka?

1. 3. 2010
Budete mať prváka?
                  
                   Vážení rodičia!
 
                        Vaše 6-ročné dieťa by malo nastúpiť v septembri do 1. ročníka základnej školy. Podľa skúseností pracovníkov pedagogicko - psychologických poradní nie všetky 6-ročné deti sú schopné v tomto veku zvládnuť nároky 1. triedy bez vážnejších problémov.
                        Fyzickú (telesnú) zrelosť posúdia detskí lekári pri predškolských zdravotných prehliadkach.
                        Psychickú (duševnú) zrelosť posudzujú bezplatne na Vašu žiadosť psychológovia pedagogicko - psychologických poradní.
                        Predkladáme Vám základné informácie o tom, čo by Vaše 6-ročné dieťa pred vstupom do školy malo vedieť a ako by sa malo správať, aby zvládlo nároky 1. ročníka bez väčších problémov.
 
                   BUDÚCI PRVÁK BY MAL VEDIEŤ:
 
            - samostatne sa obliecť a obuť
            - pozapínať gombíky a zaviazať šnúrky
            - samostatne sa najesť a obslúžiť na WC
            - správne vyslovovať všetky hlásky
            - vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších vetách
            - kresliť tak, že línie sú pevné a neroztrasené
            - nekresliť postavu so všetkými základnými znakmi
            - vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary
            - poznať základné farby
            - spočítať predmety do "päť"
            - rozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť jej obsahu
            - naučiť sa naspamäť detskú pesničku alebo básničku
            - vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach
            - orientovať sa v priestore, vie kde je "vpredu", "vzadu", "hore", "dole", "vpravo",
             "vľavo"
 
                   AKO BY SA BUDÚCI PRVÁK MAL SPRÁVAŤ:
 
            - vydrží pri hre alebo inej činnosti 15-20 minút
            - začatú prácu alebo hru dokončí, nezačína neustále niečo nové, neodbieha
            - na nové prostredie a osoby si zvyká bez väčších problémov (neplače, neskrýva sa
             za rodičov, neuteká)
            - väčšinou sa hráva spoločne s deťmi, nestráni sa ich spoločnosti, nie je medzi
             deťmi bojazlivý a plačlivý
            - nie je agresívny, spory s deťmi dokáže riešiť väčšinou bez bitky, hádky,
             vzdorovitosti
            - v jeho správaní by sa nemali prejavovať zlozvyky, ako napríklad: cmúľanie
             prstov, ohrýzanie nechtov, časté pokašliavanie, žmurkanie
            - nezajakáva sa pri reči
            - nepomočuje sa
 
                        Je samozrejme možné, že Vaše dieťa spĺňa všetky uvedené predpoklady a požiadavky a je dobre pripravené na školu.
                        Ak máte pochybnosti o tom, či je Vaše dieťa dostatočne pripravené pre školskú dochádzku, navštívte okresnú pedagogicko - psychologickú poradňu, kde psychológ dokáže presnejšie zistiť úroveň školskej pripravenosti Vášho dieťaťa a poradí Vám ako môžete svoje dieťa pripravovať na školu v tej oblasti, v ktorej má ešte problémy a poskytne Vám bezplatne aj vhodné podnety a materiály.
                        Pokiaľ dieťa zaostáva vo viacerých oblastiach zvládnutie nárokov základnej školy mu môže spôsobiť výrazné problémy. Podľa zákona však môžeme spolu s riaditeľstvom základnej školy (len s Vašim súhlasom) odložiť dieťaťu povinnú školskú dochádzku o jeden rok.